Taitoluistelukoulu (TK)

Ryhmässä luistelee n. 4 – 7-vuotiaita luistelukoulusta nostettuja kilpaluistelijoiksi tähtääviä pikkuluistelijoita, jotka harjoittelevat jäällä 2 kertaa viikossa. Lisäksi ryhmälle järjestetään mahdollisuuksien mukaan oheisharjoittelua.

Tavoitteena on opettaa lapsille taitoluistelun alkeita kuten kaaria, liukuja, piruetteja, perusluistelua, askeleita ja yksöishyppyjä sekä totuttaa heitä ottamaan valmentajilta ohjeita ja neuvoja vastaan.

Harjoittelu on leikinomaista ja tavoitteena on herättää pysyvä innostus taitoluisteluun. Ryhmästä suuntaudutaan joko kilparyhmiin tai harrasteryhmiin.

Vastuuohjaajat: Nea Nevalainen