A

Ryhmässä harjoitellaan taitoluistelun perusasioita kuten perusluistelua, yksöis- ja kaksoishyppyjä, peruspiruetteja, erilaisia askeleita ja liukuja. Kaikkia edellä mainittuja monipuolistetaan kauden edetessä.

Tavoitteena on kehittää luistelijoiden taitoja harjoitella itsenäisesti, tavoitteellisesti ja pitkäjännitteisesti sekä opettaa urheilullisia elämäntapoja.