K5

Ryhmässä harjoittelee n. 4 – 8-vuotiaita kilpailuihin tähtääviä pikkuluistelijoita, jotka harjoittelevat jäällä 3 kertaa viikossa. Lisäksi ryhmälle järjestetään mahdollisuuksien mukaan oheisharjoittelua.

Ryhmän luistelijoille opetetaan tinttiohjelma.

Tavoitteena on opettaa lapsille taitoluistelun alkeita kuten kaaria, liukuja, piruetteja, perusluistelua, askeleita ja yksöishyppyjä sekä totuttaa heitä ottamaan valmentajilta ohjeita ja neuvoja vastaan. Perustesteistä opetellaan alkeistesti.Harjoittelu on leikinomaista ja tavoitteena on herättää pysyvä innostus taitoluisteluun.

Ryhmästä suuntaudutaan joko kilparyhmiin tai harrasteryhmiin.